راهنمای مشتریان؛

۱-آموزش اندازه گیری: پرده زبرا – شید – کرکره افقی – پرده عمودی 
وسایل لازم: سانتی متر فلزی ، یک نردبان، خودکار و کاغذ
در اندازه گیری دو مولفه را باید اندازه بگیرید. (طول یا ارتفاع – عرض)
و به دو نوع داخلی یا خارجی اندازه گیری می شود.
داخلی:پرده داخل کادر پنجره نصب می شود: دقیقا به اندازه فیکس پنجره اندازه گرفته می شود. جهت اندازه گیری عرض پرده لازم است نربان را کنار پنچره قرار داده و نوک سانتی متر فلزی را به یک طرف دیوار بغل پنچره چسابنده و از ان طرف که دست ماست اندازه را بخوانیم لازم به توضیح است نیم الی یک سانت کوتاه در نظر می گیریم تا موقع نصب به مشکل بر نخوریم و جهت اندازه گیری طول  یا ارتفاع یا بلندی  پرده  به همان  مدل  نوکر سانتی متر را باز کرده و به طاق پنچره می چسبانیم و یک  سانتی متر مانده به کف پنچره  اندازه را ثبت می کنیم  بهتر است اندازه را از دو طرف پنچره بگیریم چون بعضی از پنچره ها پستی بلندی دارند
خارجی: پرده بیرون کادر پنجره نصب می شود، و به جهت اینکه با پایه نصب می شود و جلوگیری از نوردهی از چهار طرف (بالا – پایین – چپ – راست) حداقل ۵ سانتی متر اضافه در نظر می گیریم.

۲-آموزش نصب:
وسایل مورد نیاز: دیرل ، نردبان ، پیچ گوشتی ، چکش ، سانتی متر
نصب داخلی: از لبه پنجره به مقدار ۵ سانتی متر داخل رفته و علامت میزنیم و با استفاده از مته شماره ۸ در بتن و آجر و اگر تیرآهن باشد با مته شماره۴/۲ سوراخ می کنیم و با استفاده از پیچ و روپلاک ۱/۲ *۸در بتن و آجر و پیچ تلگرافی شماره ۴ در تیرآهن بست را محکم می کنیم.

در نصب خارجی:  از پایه دیواری که به شکل ال  می باشد باید استفاده شود که موقع خرید از شما سوال می شود و برای نصب از لبه پنجره به طرف سقف پایه را گذاشته و از محل سوراخ که در روی  پایه تعبیه شده علامت گذاری می کنیم و بعد از سوراخ کاری پایه را نصب می کنیم. و ان یکی پایه را هم به این ترتیب نصب می کنیم