آدرس انبارتوزیع  : تبریز – چهارراه عباسی – یوسف آباد -نبش  کوچه مهتاب – پلاک ۴.۱

شماره تماس : ۰۴۱۳۶۵۸۸۵۶۸ ده خط 

شماره  واتساپ :۰۹۱۴۹۱۰۶۸۰۴

کارخانه : جاده تبریز مرند  منطقه ویژه اقتصادی سهلان زون نساجی پ ۳۷