با وجود اینکه به تولیداتمان ایمان داریم ولی به جهت حفظ رضایتمندی مشتریان محترم گارانتی ۱۸ ماهه بدون

قید و شرط را پشتوانه تولیداتمان قرار دادیم تا با اطمینان خاطر خرید نماید.

خریدار محترم در مدت زمان گارانتی ۱۸ ماهه در هفت رو هفتـه و در ۲۴ ساعت در صورت مشاهده هرگونه ایراد
در ساختار پرده به سایت   www.garanete.ir   مراجعـه نموده و در خواست خدمـات نماید، تا در اسـرع وقت
کارشناسان شرکت با شما تماس حاصل نمایند.