آموزش نصب پرده

آموزش نصب : ” پرده زبرا – کرکره افقی – شید – عمودی ”

وسایل مورد نیاز: دیرل ، نردبان ، پیچ گوشتی ، چکش ، سانتی متر

نصب داخلی: از لبه پنجره به مقدار ۵ سانتی متر داخل رفته و علامت میزنیم و با استفاده از مته شماره ۸ در بتن و آجر و اگر تیرآهن باشد با
مته شماره۴/۲ سوراخ می کنیم و با استفاده از پیچ و روپلاک ۱/۲ *۸در بتن و آجر و پیچ تلگرافی شماره ۴ در تیرآهن بست را محکم می کنیم.

برای نصب پرده زبرا به صورت دیواری داخل بسته بندی پرده علاوه بر پایه سقفی پایه ی دیواری نیز موجود می باشد

 

در نصب خارجی:  از پایه دیواری که به شکل ال  می باشد باید استفاده شود که موقع خرید از شما سوال می شود و برای نصب از لبه پنجره به طرف سقف پایه را گذاشته و از محل سوراخ که در روی  پایه تعبیه شده علامت گذاری می کنیم و بعد از سوراخ کاری پایه را نصب می کنیم. و ان یکی پایه را هم به این ترتیب نصب می کنیم.

آموزش نصب پرده زبراآموزش نصب پرده زبرا

 

 

 

ویدیو آموزشن نصب کرکره زبرا

در این ویدیو آموزش میبینید که که چطور کرکره زبرا را نصب کنید..

 

نمایشگر ویدیو

۰۰:۰۰
۰۰:۰۰