یکی از حساس ترین و کلیدی ترین بخش های خدمات تولید و عرضه ی پرده، قسمت اندازه گیری است. تمام مراحل بعدی شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از کار نصب شده، منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است. این که پرده ی مورد نظر مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه میزان باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید به هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.

در حالت کلی پرده ها را به دو صورت ۱- توکار (داخل قاب پنجره) و ۲- روکار (بیرون قاب پنجره) اندازه‌گیری و نصب می کنند که در زیر هر دو مدل اندازه گیری توضیح داده شده است.

 

۱-جهت نصب پرده‌های زبرا و دابل شید:

الف) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده‌ در داخل قاب پنجره (توکار)

آموزش اندازه گیری پنجره

آموزش اندازه گیری پنجره

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: كمترين اندازه عرض قاب پنجره

توضيح: جهت اندازه گيري عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا، ميانی و پايين قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس یک سانت از كمترين اندازه کسر نموده(جهت جایگیری بهتر پرده در داخل قاب پنجره) و آنرا به عنوان عرض پرده انتخاب مي نماييد.

اندازه ارتفاع (بلندی یا دارازا) پرده برابر است با: بيشترين اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضيح: جهت اندازه گيري ارتفاع پرده؛ ارتفاع ميانی قاب پنجره را اندازه بگیرید.

توجه: اگر ميخواهيد پرده شما داخل قاب پنجره قرارگيرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شيشه پنجره نماييد، زيرا ممكن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.


ب) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در خارج قاب پنجره (روکار)

آموزش اندازه گیری پنجره

آموزش اندازه گیری پنجره

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضيح: بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بيشتر باشد.

اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با: اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضيح: بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع  پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بيشتر باشد.

نکات مهم:

– در هنگام تولید پرده، جهت جایگیری مناسب پارچه در داخل ریل، اندازه پارچه پرده ۳ سانتیمیتر (از هر طرف ۱.۵ سانتیمتر) از اندازه ریل پرده کوچکتر در نظر گرفته می شود.

– حداکثر عرض قابل تولید برای پرده ها، بصورت تک پارچه ای ۲۷۰ سانتیمتر می باشد، در صورتیکه عرض پنجره شما از این مقدار بیشتر است
جهت دریافت راهنمایی در این مورد با کارشناسان فنی شرکت تماس بگیرید.


همچنین اگر طبق تصویر زیر پنجره شامل درب هم باشد، عملیات اندازه گیری همانند روش قبلی می باشد و نباید بین پرده درب و پرده پنجره فاصله ای وجود داشته باشد و باید ارتفاع پرده درب از سمت بالا و پایین ۱۰ سانتیمتر بیشتر از ارتفاع خود درب باشد.

آموزش اندازه گیری پنجره

آموزش اندازه گیری پنجره